Aanmelding

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier, via het mailadres info@logopediepraktijkaalbers.nl of via telefoonnummer: 0187-483528

De eerste afspraak

Na aanmelding proberen wij zo snel mogelijk een eerste afspraak te maken. Wij zullen u vragen om het volgende mee te nemen:

  • De verwijsbrief. Behandeling vindt alleen plaats na verwijzing door huisarts of specialist (onder andere: KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist).
  • Het verzekeringspasje.
  • Identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs.
  • Eventueel een screeningsformulier van school, verslagen van andere disciplines die van belang zijn voor de behandeling.

Gedurende de eerste afspraak zal een vraaggesprek plaatsvinden waarin besproken zal worden waarom logopedie nodig is.

Onderzoek

Na het eerste gesprek wordt met het onderzoek begonnen. Dit kan meerdere afspraken in beslag nemen. Aan de hand van de uitslagen zal wel of niet behandeld worden. Dit zal in overleg met u gebeuren.

Behandeling

Een logopedische behandeling vindt één keer, indien nodig twee keer, per week plaats. De logopedische behandeling duurt in totaal 30 minuten. Hiervan wordt er 25 minuten besteed aan behandelen, de overige 5 minuten wordt besteed aan administratie en verslaglegging.

In de behandeling wordt er geoefend. Naast de behandeltijd in de praktijk dient er thuis geoefend te worden om het gewenste resultaat eerder te bereiken.

Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht. Daarnaast wordt er huiswerk meegegeven zodat men thuis kan oefenen.