Larynxmanipulatie

Larynxmanipulatie is een therapievorm, die voornamelijk wordt gebruikt bij stem- en slikstoornissen. Deze therapie gaat uit van de spanning van de diverse spieren en de invloed hiervan op de strottenhoofd (larynx).

Deze techniek wordt gebruikt bij mensen waarbij er sprake is van een hypertonie. Dat betekent dat de spanning in de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem te hoog is.