Larynxmanipulatie

Larynxmanipulatie is een therapievorm die gebruikt wordt door gespecialiseerde logopedisten bij mensen met stemklachten, slikproblemen en/of een globusgevoel  (het gevoel alsof er een brok in je keel zit).

De larynx (het strottenhoofd) “hangt” in de hals aan diverse spieren. Als er een verkeerde spanning in deze spieren is en in de spieren er omheen, heeft dit gevolgen voor de stand en de beweeglijkheid van de larynx.

Hierdoor kunnen klachten ontstaan zoals slikklachten, het gevoel alsof er een brok in de keel zit en stemklachten.

De logopedist probeert door middel van rekking en massage van de spieren en banden rondom de larynx de spanning te normaliseren, zodat de larynx weer op de juiste manier kan bewegen. Het strottenhoofd zelf wordt ook gemobiliseerd of bewogen. Daarnaast kan de logopedist ook adviezen geven met betrekking tot de houding en ademhaling.