Ernstige articulatieproblemen

Ernstige articulatieproblemen worden ook wel fonologische problemen genoemd. Tijdens het spreken van een kind met dit probleem worden de verkeerde klanken in een woord geplaatst. Bijvoorbeeld kat wordt tat of speen wordt peen. Vanaf 4 jaar moet een kind alle klanken volledig beheersen. De /r/ mag iets later correct beheerst zijn, maar moet al wel aanwezig zijn. Vanaf 4 jaar is een kind goed verstaanbaar voor buitenstaanders.

Is dit niet het geval of heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op!