Preverbale logopedie

Logopedisten houden zich bezig met de diagnostiek en behandeling van spraak- taal- en gehoor- en stemstoornissen bij volwassenen en kinderen.
Een onderdeel van de behandeling bij kinderen en volwassenen is het begeleiden van aangeboren of slikstoornissen die op latere leeftijd zijn ontstaan.
De behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen wordt ook wel prelogopedie genoemd.

Logopedisten die zich bezighouden met prelogopedie hebben na hun opleiding een aanvullende (Post-HBO) opleiding gevolgd. Zij staan ingeschreven in het register van Preverbaal therapeuten.

Op de praktijk kunt u voor preverbale therapie terecht bij Karin Aalbers.

 

Oromyofunctionele therapie

Als we spreken over afwijkend mondgedrag, waar hebben we het dan eigenlijk precies over?

  1. Mondademing
  2. Verkeerde slikgewoonten
  3. Verkeerde spreekgewoonten (“slissen”)
  4. Duim-, vinger- of speenzuigen
  

Ernstige articulatieproblemen

Ernstige articulatieproblemen worden ook wel fonologische problemen genoemd. Tijdens het spreken van een kind met dit probleem worden de verkeerde klanken in een woord geplaatst. Bijvoorbeeld kat wordt tat of speen wordt peen. Vanaf 4 jaar moet een kind alle klanken volledig beheersen. De /r/ mag iets later correct beheerst zijn, maar moet al wel aanwezig zijn. Vanaf 4 jaar is een kind goed verstaanbaar voor buitenstaanders.

Is dit niet het geval of heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op!

 

Prompt

Naast de reguliere articulatietherapie is er de PROMPT-techniek. PROMPT staat voor ‘Prompts voor Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets’. Met PROMPT helpt de logopedist de patiënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen en localisaties.

Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen, schisis, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

 

Larynxmanipulatie

Larynxmanipulatie is een therapievorm, die voornamelijk wordt gebruikt bij stem- en slikstoornissen. Deze therapie gaat uit van de spanning van de diverse spieren en de invloed hiervan op de strottenhoofd (larynx).

Deze techniek wordt gebruikt bij mensen waarbij er sprake is van een hypertonie, dat betekent dat de spanning in de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem te hoog is.