Links

Algemene informatie:

Dyslexie
Behandelen dyslexie
Logopedie
Spraak-en taalontwikkeling
Preverbale Logopedie
Communicatieve ontwikkeling
Stotteren
Stemstoornissen bij kinderen
Stemstoornissen bij volwassenen
TaalExtra

Online Testen

SNEL, Test voor Taalontwikkeling
De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling. SNEL is bedoeld om globaal zicht te krijgen op de taalontwikkeling van uw kind. U kunt de ingevulde vragenlijst afdrukken en laten zien aan de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau. De ingevulde vragenlijst kan worden bewaard in het ‘groeiboekje’.

Screeningslijst voor stotteren
Als uw kind (van 2 tot 6 à 7 jaar) begint met stotteren, dan kunt u daar behoorlijk van schrikken. De vraag is echter of het ernstig is; in veel gevallen gaat het namelijk vanzelf weer over.
Om na te gaan wat u te doen staat – professionele hulp inroepen of het gewoon maar op zijn beloop laten – is een zogenaamde screening-lijst voor stotteren (SLS) beschikbaar. Ook uw huisarts maakt daar gebruik van. Ouders Online bewerkte deze screening tot een interactieve vragenlijst, die automatisch een score uitrekent en daarbij aangeeft wat u moet doen (of niet moet doen).

Verenigingen
NVLF (Ned. Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
Slikproblemen
Schisis
Autisme
Down Syndroom
Ouders online
Dyslexie
Leesplein
Veilig leren lezen
Kennisnet voor Kids
Kennisnet Speciaal Onderwijs, informatie en verwijzingen rond het speciaal onderwijs.
Rugzakje  Informatie over leerlinggebonden financiering

Spelletjes en pagina’s voor kinderen:
Digischool
Leerspellen
Kleurplaten
Kennisnet voor Kids
Zappelin
Kinderkrant
Jeugdjournaal
School TV
Spelling

Laat je voorlezen!
Digitale prentenboeken De Bibliotheek Breda heeft een aantal prentenboeken bewerkt tot digitale prentenboeken of “hoorleesboeken”. De verhalen zijn met toestemming van de uitgeverij bewerkt en op hun site gezet.
Voorleestips

Ouderverenigingen:
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.

Beloningsschema

Beloningsschema

Duimsokje

Op Google kunt u vinden waar u duimsokjes kunt bestellen.
U kunt er ook zelf een haken. Vraag uw logopediste naar het patroon.